Politika zasebnosti

Za potrebe izvajanja storitev bo Zavod SLOSKI zbiral in uporabljal določene osebne podatke uporabnikov. Politika zasebnosti Zavoda SLOSKI podrobno pojasnjuje, kako Zavod SLOSKI obdeluje in varuje osebne podatke, ki jih pridobiva, hrani ali nadzoruje, ter opisuje tehnične in organizacijske ukrepe, ki se izvajajo za ohranjanje varnosti, zaupnosti in celovitosti teh podatkov.

 

UPORABA FOTO GRADIV IN VIDEO GRADIV

 

Zavod SLOSKI obvešča uporabnika/kupca vstopnice, da bodo obiskovalci/udeleženci dogodka, za katerega je bila vstopnica kupljena, v času dogodka snemani in fotografirani ter da bo na opisani način zbran material uporabljen med in po dogodku z namenom obveščanja medijev in javnosti ter v marketinške namene.

 

Vsak kupec z nakupom vstopnice za dogodek nepreklicno in brezpogojno soglaša s fotografiranjem in snemanjem na dogodku ter da Zavod SLOSKI zbrano gradivo objavi na način, opisan na svoji uradni spletni strani, na spletni strani www.255tothemoon.com, na svojih LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, Reddit in/ali Youtube profilih, v tiskanih in elektronskih medijih ter promocijskih materialih, vse za namene obveščanja medijev in javnosti ter v marketinške namene.

 

INTELEKTUALNA LASTNINA

 

Razen kot je izrecno navedeno v tej pogodbi in vseh drugih veljavnih pogojih uporabe, ki urejajo uporabo storitev Zavoda SLOSKI, Zavod SLOSKI zagotavlja spletno mesto in storitve www.255tothemoon.com na podlagi “kolikor je na voljo” in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli uporabo na omenjeni strani, storitve Zavoda SLOSKI ali kakršne koli informacije, posredovane prek storitev Zavoda SLOSKI, niti za kakršne koli motnje ali zamude pri zagotavljanju storitev Zavoda SLOSKI.

 

Zavod SLOSKI ne daje nobenih jamstev ali zastopanj, izrecnih, zakonskih ali implicitnih, glede kakovosti in točnosti spletnega mesta www.255tothemoon.com storitev Zavoda SLOSKI ali kakršnih koli informacij, zagotovljenih prek storitev Zavoda SLOSKI, in zavrača vsa implicitna jamstva in zastopanja v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

Zavod SLOSKI ne daje nobenih zagotovil o točnosti, pravočasnosti, celovitosti, popolnosti, kakovosti, zanesljivosti, aktualnosti, brez napak, združljivosti, varnosti, izgubi podatkov, nemotenju ali nekršenju katerih koli pravic intelektualne lastnine ali primernosti za določeno namen storitev Zavoda SLOSKI.

 

Zavod SLOSKI ne jamči za ustreznost storitev Zavoda SLOSKI ali njihovo združljivost in varnost z računalniško opremo obiskovalca/uporabnika in ne jamči, da storitve Zavoda SLOSKI, njegova infrastruktura ali kakršna koli elektronska pošta ali komunikacija, ki se prenaša prek storitev, ne vsebuje virusov oziroma zaščite pred hekerskimi napadi.

 

Izključitev garancij

 

Če veljavna zakonodaja ne dovoljuje izključitve nekaterih ali vseh zgoraj navedenih jamstev za obiskovalca/uporabnika, bodo zgornje izključitve veljale za obiskovalca/uporabnika v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Zavod SLOSKI ni odgovoren za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali eksemplarično škodo, vključno, a ne omejeno na škodo za, v povezavi z ali izhajajočo iz (a) izgube ali primera  (b) okvare v telekomunikacijah, internetu, elektronskih komunikacijah, (c) poškodovanja podatkov, (d) kršitev varnosti, (e) izgube ali kraja podatkov, (f) virusi ali vohunska programska oprema.

 

Stran www.255tothemoon.com lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani (»povezana spletna mesta«). Zavod SLOSKI nima nadzora nad temi stranmi, niti ni na noben način odgovoren za njihovo vsebino, vključno brez omejitev s povezavo na drugo stran ali spremembami in posodobitvami na taki strani. Zavod SLOSKI ni odgovoren za spletno oddajanje ali druge vrste prenosov, prejetih s povezane strani.

 

SPREMEMBE POGODBE IN STORITEV

 

Zavod SLOSKI si pridržuje pravico, da to pogodbo kadarkoli spremeni po lastni presoji. Če se bo Zavod SLOSKI v prihodnje odločil spremeniti to pogodbo, bo Zavod SLOSKI na vrhu te strani dal ustrezno obvestilo in/ali predhodno obvestil obiskovalce/uporabnike preko storitev Zavoda SLOSKI ali na drug način (npr. z elektronsko pošto). Vse nematerialne spremembe (kot so pojasnila) za ta pogodba začne veljati na dan objave spremembe, vse bistvene spremembe pa začnejo veljati 3 (tri) dni po objavi na spletnem mestu. Datum zadnje posodobitve te pogodbe je naveden na vrhu tega dokumenta.

 

PRAVO

 

Strinjate se, da se ta pogodba ureja in razlaga v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, za vse spore v zvezi s temi pogoji pa so izključno pristojna sodišča Republike Slovenije.

 

KONČNE DOLOČBE

 

Razmerje strank

 

Stranki tega sporazuma delujeta izključno kot neodvisni izvajalec.

 

Ta pogodba se ne razlaga kot ustvarjanje zastopstva, partnerstva, skupnega podjetja, fiduciarne obveznosti ali katere koli druge oblike pravnega povezovanja med uporabnikom/kupcem in Zavodom SLOSKI, in uporabniki/kupci niso upravičeni trditi nasprotnega, bodisi izrecno, implicitno, navidezno ali kako drugače.

 

Popolnost pogodbe

 

Če ni izrecno navedeno drugje na tem spletnem mestu, ta pogodba, vključno s Politiko zasebnosti in vsemi drugimi dokumenti, ki veljajo za vas kot uporabnika storitev, predstavlja celotno pogodbo med stranko/uporabnikom in Zavodom SLOSKI glede uporabe Zavoda SLOSKI.

 

Če katero koli pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba te pogodbe nezakonita, neveljavna, nična ali neizvršljiva, v celoti ali delno, ostali pogoji in določila, določeni v tej pogodbi, ostanejo v polni veljavi in se jih ne sme na noben način spreminjati, kršiti ali razveljaviti. Tako nezakonito, neveljavno, nično ali neizvršljivo določilo ali pogoj ali njegov del se šteje za spremenjenega v obsegu, ki je potreben, da postane izvršljiv; v nasprotnem primeru bo ločena od te pogodbe, ki bo ostala v polni veljavi in ​​učinku ter za kupca zavezujoča.

 

Uradni jezik

 

Izvirni jezik te pogodbe je Slovenščina. Zavod SLOSKI lahko zaradi priročnosti zagotovi prevode. V primeru kakršnega koli neskladja med izvirno slovensko različico in morebitnim prevodom prevlada slovenska različica.